Cart

NTC PROGRAM

NTC sistem učenja je specijalizovani program za edukaciju roditelja, vaspitača i učitelja, koji usvojeno znanje i veštine mogu da primene u svakodnevnim aktivnostima u radu sa decom. Edukacija vaspitača, nastavnika i roditelja vrši se na seminarima, predavanjima i radionicama.

Određene ustanove poseduju NTC licencu za rad. Licenca potvrđuje da je osoblje obučeno i da sprovodi NTC Program u svakodnevnom radu sa decom.

Osnovu NTC programa predstavljaju savremena naučna otkrića iz oblasti neuronauke i pedagogije sa ciljem razvoja kreativnosti i funkcionalnog znanja dece. Igra kao intrinzična potreba deteta je ključni faktor programa. NTC program karakterišu tri faze sprovođenja. Značajni elementi prve faze su evolutivno podržavajuće aktivnosti koje podrazumevaju kompleksne motoričke aktivnosti poput fine motorike, dinamičke akomodacije oka, rotacije, ravnoteže, kretanja. Drugu fazu NTC programa karakterišu misaone klasifikacije, misaone serijacije i asocijacije. Treća faza predstavlja rad na razvoju divergentnog i konvergentnog mišljenja, kao i funkcionalnog znanja. Ove tri faze NTC programa obuhvataju senzomotorički i kognitivni razvoj deteta.

NTC program se sprovodi u 17 država Evrope. Akreditovan je odukom Minisarstva za obrazovanje u 7 država (Srbija, Slovenija, Hrvatska, Češka, Crna Gora, Makedonija I BiH), a primenjuje se u još 10 država uz saradnju obrazovnih institucija (Italija, Grčka, Švedska, Island, Mađarska, Ruumnija, Bugarska, Švajcarska, Slovačka i Poljska).

NTC PROGRAM

NTC sistem učenja je specijalizovani program za edukaciju roditelja, vaspitača i učitelja, koji usvojeno znanje i veštine mogu da primene u svakodnevnim aktivnostima u radu sa decom. Edukacija vaspitača, nastavnika i roditelja vrši se na seminarima, predavanjima i radionicama.

Pročitaj više

POSLEDNJE SA BLOGA

Ne znam ništa, neću u školu

Šta u školi izaziva strah i zašto je deca sve manje vole?

Read More

Reproduktivno učenje za mozak skoro i da ne postoji. Učimo decu da misle

Zašto zagonetna pitanja?

Read More

Skakanje po blatu život znači

Posao deteta je da se igra i istražuje

Read More

Spretni prsti – spretan jezik!

Pokret kao prirodna potpora i potreba sveukupnom dečjem razvoju

Read More

POSLEDNJE SA BLOGA

Ne znam ništa, neću u školu

Šta u školi izaziva strah i zašto je deca sve manje vole?

Read More

Reproduktivno učenje za mozak skoro i da ne postoji. Učimo decu da misle

Zašto zagonetna pitanja?

Read More

DRUGI O NAMA

Komentari učitelja, vaspitača i stručnih saradnika nakon seminara. Ako želite da vidite još, kliknite ovde.

POPULARNO MEĐU RODITELJIMA

PIŠITE NAM