NTC USTANOVE

NTC centar:
Ovo je najviši nivo primene NTC programa, da bi ustanova postala NTC centar potrebno je da prođe sve korake dole navedene. U NTC centrima naš stručni tim organizuje radionice za decu (edukativne, sportske i muzičke). Program koji se sprovodi na radionicama osmišljen je od strane autora Ranka Rajovića i koautora Uroša Petrovića i uniforman je u svim državama u kojima se sprovodi. Za sada NTC centri postoje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Crnoj Gori i Srbiji.

NTC centri u Srbiji se nalaze u  Subotici, Novom Sadu, Šapcu, Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Čačku, Nišu i Kraljevu.

OVDE možete pročitati više o radionicama i centrima u kojima se one sprovode.

 

NTC licenca:

Specijalan program jednogodišnjeg licenciranja privatnih predškolskih i školskih ustanova omogućava  svakodnevnu primenu naše metodologije. U saradnji sa NTC stručnim timom, vaspitačima je posle završenog seminara omogućena praktična primena NTC aktivnosti uz uzajamnu saradnju koja obuhvata: supervizijsko praćenje rada, konsultacije, primenu novina  i kontrolu kvaliteta primene programa. Dvosmerna komunikacija i praćenje primera iz prakse daju poseban doprinos stalnom usavršavanju rada sa decom. Uspešna sinergija i zadovoljstvo dece i roditelja, osnovni su preduslovi za produženje licence nakon 12 meseci.

OVDE možete naći spisak ustanova koje poseduju NTC licencu.

 

NTC redovne konsultacije:

Praćenje rada i konsultantske aktivnosti,omogućavamo državnim  ustanovama  koje su prošle NTC seminar. Konsultacije omogućavanju razrešenje praktičnih dilema  i doprinose stalnom unapređenju kvaliteta rada.

OVDE možete naći spisak ustanova koje su u programu  redovnih konsultacija.

 

Ustanove koje su završile NTC seminar:

Učitelj, vaspitač ili saradnik nakon NTC seminara  primenjuje naučeno u svom redovnom radu sa decom uz konsultacije sa NTC timom po potrebi, tokom tri meseca nakon završetka seminara. NTC tim nije u obavezi da prati rad osobe koja je prošla seminar i ne odgovara za kvalitet izvođenja programa.
Na našem sajtu možete naći spisak osnovnih škola i predškolskih ustanova čiji zaposleni (ne obavezno svi, nego neki) su prošli seminar. Da li ga primenjuju i kako možete se raspitati u stručnoj službi ustanove.

OVDE možete naći spisak ustanova koje su završile NTC seminar.

Ime i prezime

Email

Kontakt telefon

Grad

Vrsta seminara

PIŠITE NAM