KONFERENCIJE I PREDAVANJA

 1. UNICEF, Vlada Crne Gore, „Kvalitetno obrazovanje za bolje škole, postignuća i budućnost,  8-10. jul 2014, Podgorica, Crna Gora
 2. Međunarodna interdisciplinarna naučno-stručna konferencija, Visoka škola za obrazovanje vaspitača i trenera, „Vaspitno-obrazovni i sportski horizonti“, 9-10. maj 2014, Subotica, Srbija
 3. Konferencija „Play Europe Project“, Creative Youth, 24-26. jun 2014, Buje, Hrvatska
 4. Konferencija „Darovitost i kreativnost“, 6. jun 2014, Vršac, Srbija
 5. NTC learning system – Divergent thinking. Mensa Gathering 25-27. april 2014, Campina, Romania
 6. UNICEF BiH, „Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje“, 14-15. februar 2012, Sarajevo, BiH
 7. NTC learning system – Early stimulation importance, International Board of Directors, IBD meeting, 13-17. oktobar 2011, Sofija, Bugarska
 8. Međunarodni „Dani Mense“, 29. avgust 2010, Palić, Srbija
 9. NTC learning system – Functional knowledge, European Mensa Annual Gathering, 28. jul – 1. avgust 2010, Prague, Czech Republic
 10. Četvrta međunarodna konferencija o negovanju talenata, 14. april 2010, Kanjiža, Srbija
 11. Treća međunarodna konferencija o negovanju talenata, 23. mart 2009, Kanjiža, Srbija
 12. Međunarodna naučna konferencija „Jednakost šansi kao rezultat integracije u obrazovanju“ , 17-19. septembar 2009, Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet na madjarskom nastavnom jeziku, Subotica, Srbija

PIŠITE NAM