NTC LICENCE

Specijalan program jednogodišnjeg licenciranja privatnih predškolskih i školskih ustanova omogućava  svakodnevnu primenu naše metodologije. U saradnji sa NTC stručnim timom, vaspitačima je posle završenog seminara omogućena praktična primena NTC aktivnosti uz uzajamnu saradnju koja obuhvata: supervizijsko praćenje rada, konsultacije, primenu novina  i kontrolu kvaliteta primene programa. Dvosmerna komunikacija i praćenje primera iz prakse daju poseban doprinos stalnom usavršavanju rada sa decom. Uspešna sinergija i zadovoljstvo dece i roditelja, osnovni su preduslovi za produženje licence nakon 12 meseci.

Za detaljnije informacije kontaktirajte nas na: info@ntcucenje.com

Procedura za dobijanje licence:

  • 1. završen seminar
  • 2. primena programa u praksi, najmanje mesec dana
  • 3. analiza primene programa
  • 4. dobijanje licence

Ustanove koje su ispunile uslov za dobijanje licenci i koje poseduju licence su:

 

SRBIJA

 

Beograd

Novi Sad

Kraljevo

Subotica

Kragujevac

Ostali gradovi:

CRNA GORA

BOSNA I HERCEGOVINA

PIŠITE NAM