NTC CENTRI

Ovo je najviši nivo primene NTC programa, da bi ustanova postala NTC centar potrebno je da prođe sve korake dole navedene. U NTC centrima naš stručni tim organizuje radionice za decu (edukativne, sportske i muzičke). Program koji se sprovodi na radionicama osmišljen je od strane autora Ranka Rajovića i koautora Uroša Petrovića i uniforman je u svim državama u kojima se sprovodi. Za sada NTC centri postoje u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Crnoj Gori i Srbiji.

Više o centrima u kojima se sprovode radionice, pročitajte OVDE.

PIŠITE NAM