NTC EU

OD IDEJE DO SPROVOĐENJA EU PROJEKTA

NTC.EU - Agencija za konsalting

NTC EU je Agencija za konsalting koja se naslanja na Agenciju za edukaciju NTC EDU sa glavnim sedištem u Novom Sadu. Kao partnerska Agencija prvenstveno predstavlja alat za kreiranje NTC programa (sistema učenja) ali i vidljivost i realizaciju NTC programa kroz projekte podržane od strane EU finansijskih instrumenata.

Pored prvobitne namene, Agencija je koncipirana da svoje usluge promocije, savetovanja, informisanja, edukacije i prenošenja znaja kada su u pitanju kreiranje EU projekata i realizacija stavi na raspolaganje i drugim parterima i zainteresovanim stranama. Kao takva, sa praćenjem programa NTC sistema učenja, ona je prisutna na teritoriji cele Evropske Unije i zemljama u regionu.

NTC EU podržava svoje klijente, u javnom i privatnom sektoru, u sticanju nepovratnih sredstva iz fondova Evropske unije, fondova Svetske banke, ministarstava i drugih institucija.

Naše usluge temelje se na iskustvu profesionalaca koji rade širom Evrope, i takođe konstantno ulažu u svoje znanje i razvoj usluga.

OD IDEJE DO SPROVOĐENJA PROJEKTA

Glavni cilj je podstaći planiranje projekta u pravom trenutku kako bi se povećalo korišćenje sredstava EU, što dovodi do bržeg regionalnog razvoja.

Korišćenjem znanja i kompetentnosti stručnog tima, nudimo svoje usluge u celokupnom procesu realizacije projekta, od projektne ideje, finansiranja do realizacije projekta.

KORISNICI USLUGA

Nudimo informativne, edukativne programe i konsultantske usluge svim klijentima koji su uključeni u upravljanje, koordinaciju i / ili podršku projekata kofinansiranih od strane EU ili drugih institucija:

 • Ustanova u sistemu predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, fakulteta, univerziteta
 • Vladinih institucija i regionalnih institucija
 • Lokalnih predstavnika samouprave
 • Javnih i privatnih preduzeća
 • Razvojnih agencija, preduzetničkih centara i predstavnika inkubatora
 • Predstavnika javne administracije
 • Predstavnika NVO
 • Naučno-istraživački predstavnici institucija
 • Menadžeri projekta
 • Menadžeri klastera
 • Onima koji procenjuju, prate i revidiraju podatke.

INFORMACIJE

Prikupljanje i prezentacija informacija o EU koje su relevantne za klijente iz javnog i privatnog sektora je ključ za priznavanje projekata koji se mogu sufinansirati iz fondova EU. Mi obaveštavamo svoje klijente putem godišnjih foruma, info dana, biltena i na specijalnom sajtu. Podaci se odnosi na:

 • Vesti o sredstvima i finansiranju projekata od strane EU
 • EU programi koji su dostupni korisnicima sa zapadnog Balkana
 • Vesti o propisima i zakonima Evropske unije koji su važni u javnom i privatnom sektoru
 • Mogućnost poziva prijave i javne nabavke EU
 • Mogućnost ulaska u mreže i program traženje projektnog partnera
 • Specifična pitanja vezana uz EU.

EDUKACIJA

Da bi se pomoglo klijentima u aktivnom upravljanju razvojem, nudimo obrazovne programe:

Trening centar za Evropsku uniju – Škola Evropske unije – radionice o detaljima u procesu razvoja projekta, pisanja projektne dokumentacije i realizacije projekata. Program trening centra se održava tokom cele godine. Programi i treninzi su namenjeni zaposlenima u Vladi, predstavnicima lokalne samouprave i drugih zainteresovanih institucija i organizacija sa Zapadnog Balkana.

Više informacija o seminarima

KONSULTACIJE

Postoji mnogo načina za dobijanje sredstava i NTC EU je razvio sistem koji omogućava prepoznavanje projekata koji se mogu finansirati i priznavati kao sredstva izvora. Važno je pripremiti projekat definisanim smernicama kako bi se prijavilo za takmičenje.

NTC EU Konsultanti nude svoje usluge:

 • Identifikacija projekta i stvaranje – prepoznavanje projekata koji mogu aplicirati za sredstva EU i pripremu predloga projekta: ciljevima i aktivnostima u okviru projekta
 • Konkretno definisanje razvojnih projekata – projekti koji su spremni za realizaciju. To je osnova za uspešnu primenu na pozive EU i DRUGE pozive u organizaciji evropske organizacije koje pružaju nepovratna sredstva EU slično kao:
 • Monitoring postupka poziva
 • Procena podobnosti
 • Pomoć za pronalaženje partnera projekta
 • Primena projekta i prevod na engleski jezik: opravdanost projekta, logička matrica, proračun
 • Predlog za finansiranje iz fondova EU
 • Studija izvodljivosti
 • Povezivanje s ključnim partnerima: finansijskim institucijama, investitorima i euro regije.

IMPLEMENTACIJA

Nakon dobijanja sredstava iz EU ili druge organizacije, neophodno je uložiti vreme i resurse u realizaciju projekta. Mi možemo pomoći svojim klijentima s detaljnim procedurama koje su potrebne. Možemo istaći usluge:

 • upravljanje projektima tokom realizacije u cilju smanjenja troškova i ostvarivanja ciljeva u planiranom vremenu.

NTC EU Seminari - Prijava

Odaberite tip seminara

Ime i prezime

Naziv institucije

Adresa

Email

Telefon

EU Fondovi – ALARM

„EU Fondovi – ALARM“ je elektronski informator koji Vam omogućava da jednom nedeljno, putem elektonske pošte, dobijete pregled podataka koji se odnose na EU fondove raspoložive za Vašu instituciju.  Informator obuhvata podatke o otvorenim javnim pozivima u okviru programa Evropske unije, prioritetima otvorenih poziva, oblastima koje se finansiraju, raspoloživim sredstvima, kao i prihvatljivosti pravnih subjekata za učešće u istim.

Na ovaj način nudimo Vam jedinstveni sistem praćenja i blagovremeno informisanje o tome gde možete aplicirati sa Vašim predlogom projekta u okviru EU programa.

Ova usluga realizuje se u okviru sledećih opcija:

 • na šestomesečnom nivou sa pregledom EU fondova jednom nedeljno – 1.500 dinara
 • na godišnjem nivou sa pregledom EU fondova jednom nedeljno – 2.500 dinara
 • na godišnjem nivou sa pregledom EU fondova jednom nedeljno uz dve konsultantske usluge tokom godine – 4.500 dinara

Ukoliko ste zainteresovani za ovu vrstu usluga, popunite kratki upitnik gore.

PIŠITE NAM