NTC REDOVNE KONSULTACIJE

NTC redovne konsultacije

Praćenje rada i konsultantske aktivnosti omogućavamo državnim  ustanovama  koje su prošle NTC seminar. Konsultacije omogućavaju razrešenje praktičnih dilema  i doprinose stalnom unapređenju kvaliteta rada.

Ustanove koje imaju redovne konsultacije su:

OŠ Miloje Pavlović, Beograd (Banovo brdo)

PIŠITE NAM