Slovačka / Slovakia / Slovensko

Vítajte na stránke NTC na Slovensku

NTC program sa už niekoľko rokov propaguje na Slovensku hlavne cez informačne prezentácie a praktické workshopy prvého stupňa ktoré usporiada osobne autor programu Dr. Ranko Rajović.

Plánovane aktivity:

Workshopy pre vychovávateľky – organizácia ProSolutions:

08.4.2015 Prešov

09.4.2015 Prešov

10.4.2015 Bratislava

Workshopy pre rodičov – organizácia Strom Života:

11.04.2015 Bratislava

Zoznam aktivít v chronologickom poradí:

13.-14.11.2014: Dr. Ranko Rajović: Prednáška a workshop na konferencii „Vzdelávanie v pohybe“ na tému „Hry, ktoré sú vhodné a tie, ktoré poškodzujú rozvoj dieťaťa, a nie sme si toho vedomí“.

2.9.2014: Interview s Dr. Rankom Rajovićom v dvoch častiach „Rodičia sú prví a tí najdôležitejší učitelia…“ prvá časť a druhá časť.

10.-12.3.2014 Workshop Metodiky NTC v Banskej Bystrici a v Bratislave.

10.-11.12.2013 Autor metodiky NTC Dr. Ranko Rajović na Slovensku: Workshop v Banskej Bystrici a v Bratislave.

21.11.2013 Prednáška Dr. Ranka Rajovića v rámci UNICEF na YouTube preložená do slovenčiny.

28.9.2013 Zverejnenie prvej knihy Dr. Ranka Rajovića v slovenčine: IQ DIEŤAŤA – ZODPOVEDNOSŤ RODIČOV. NTC Systém učenia: I. časť – Predškolský vek. Jedinečný program na podporu zvyšovania IQ dieťaťa.

PIŠITE NAM