Korpa

Home

NTC PROGRAM

Huvudsyftet med NTC-program är praktisk implementering av nya vetenskapliga upptäckter i klassrum och vardagsliv från området utbildningsneurovetenskap. Lek, som en inneboende behov av barn, utgör nyckelfaktorn för implementering av NTC program. Programmet kännetecknas av tre faser i implementeringsprocessen. Integrerad del av första fasen är evolutionära harmoniska aktiviteter, som består av de komplexa motoriska aktiviteter, inklusive finmotorik, ögats dynamiska ackommodation, rotation, balans och rörlighet. Andra fasen av NTC program präglas av abstrakta klassificeringar, abstrakta seriationer och associationer, medan fokus för tredje fasen ligger på utveckling av divergent och konvergent tänkande och funktionell kunskap. Dessa tre faser omfattar sensomotorisk och kognitiva utvecklingen av barn.

NTC program genomförs för närvarande i femton europeiska länder samt i sju länder av dem har programmet blivit godkänt av deras utbildningsdepartement. Flera projekt (IPA CBC, Erasmus PLUS, UNICEF) har genomförts i Europa (Kroatien, Montenegro, Slovenien, Slovakien, Österrike och England).

VAD ÄR NTC INLÄRNINGS SYSTEM OCH VARFÖR ÄR DET SÅ EFFEKTIVT I GENOMFÖRANDE?

Enligt den nya forskningen inom detta område, inlärningssvårigheter (problem med att läsa, skriva, räkna) talsvårigheter (dyslexia, osv.), problem med motorik, fysisk utveckling (krökning av ryggraden, platta fötter), som kan inträffa i årskurs två och tre, eller t.o.m tidigare. Detta händer på grund av brist på en viss slags aktivitet in tidig ålder. Dessa aktiviter brukar vara enkla lekar som har “försvunnit”. Aktiviteter som att hoppa, rotera eller snurra, leka med kulor, gummiband, kurra gömma, osv. Det stimulerar så kallade “creation of synapses” (knytningar mellan nerv-cellerna), muskel koordination, koordination i hela kroppen och intelligens. Å andra sidan, lever vi i en tid där barn är beroende av elektronik, fast framför dataskärmen, tre eller fyra timmar om dagen, vilket inte kommer hjälpa dem i deras utveckling, då det inte stimulerar synapserna.

Läs mer på: novakdjokovicfoundation.org

VARFÖR ÄR DET SÅ VIKTIG ATT LÅTA BARNEN LEKA?

Hur kan man förbereda skolbarn för morgondagens utmaningar och det livet framför dem? Hur kan man lära barn nyttiga saker och hjälpa dem att nå deras fullständig biologisk utveckling? Hur kan man samordna barnens behov av rörelse med teknologi och dess frestelser som kan, bokstavlig talat, kedja barn?

För att kunna göra det, behöver vi integrera skolansaktiviteter med lekbaserad lärande, lärande med hjälp av de nya teknologier, samt någonting föräldrar brukar glömma ibland- de enkla barnleker, den som var vardaglig 10-20 år sedan: att springa, att hoppa, att hoppa över, att krypa, att klättra osv. Det här är jätteviktigt eftersom förmågan att gå upprätt är den grundläggande mänsklig egenskap som formade vår evolution, framförallt vår hjärna, det organ som är ansvarig för överlevnad. Alla delar av hjärnan är samordnade, kopplade och arbetar synkroniserad. Om ett barn spenderar för mycket tid stillasittande eller liggande, det är möjligt att en kognitiv störning  framkommer senare i livet.

Läsa vidare: novakdjokovicfoundation.org

POPULAR AMONGST PARENTS

CONTACT US