NTC sistem učenja – radost za decu, izazov za učitelja

Primena NTC programa iz ugla jedne učiteljice

Program NTC sitem učenja unosi značajne promene u školu i učenje u odnosu na tradicionalne sisteme i u velikoj meri ispunjava sve veća i ozbiljnija očekivanja dece, roditelja i društva uopšte od škole. Primena NTC programa u nastavi doprinosi stvaranju podsticajne sredine za učenje i razvoj dece. Nastava je zanimljiva, deca motivisana, bez straha od neuspeha. Uloga učitelja koji radi po NTC sistemu učenja je izmenjena. Učitelj više nije predavač, izvor informacija i ispitivač. Učitelj organizuje, usmerava, sarađuje i podstiče na aktivnost. Kako za učenike, tako i za učitelja učionica postaje mesto gde se oseća sigurno, gde se igra zajedno sa decom i na koje svi rado dolaze. Roditelji dece pokazuju veliko poverenje prema školi i učitelju koji njihovom detetu donose radost. Imaju poverenje prema školi koja pokreće decu na samostalno dolaženje do znanja, u kojoj učenik ispoljava svoju originalnost, kreativnost, bez straha da će biti ismejan ako misli drugačije.

13958239_10209764269441597_1541712197070478675_o

Jedan od ciljeva obaveznog školovanja je stvaranje motivacije kod učenika da se dalje obrazuju i da se pripremaju za život u svetu koji se nalazi u permanentnim promenama. Da bi se taj cilj postigao, razvoj učenika treba pospešivati u pravcu njihove sve veće kreativnosti i lične inicijativnosti. Nemoguće je naučiti decu svemu u vremenu kada se broj dostupnih informacija eksponencijalno povećava. Zato je izuzetno važno da škola obezbedi usvajanje bazičnih veština na osnovu kojih će se kasnije sticati znanje iz različitih oblasti. Škola mora odnegovati  učenika spremnog na brze promene i prilagođavanje.

Za razliku od škole Samerhil Aleksandra Nila, kao preteče uvažavanja dečje potrebe za igrom, slobodom i nesputavanjem, čiji je osnovni kvalitet bio što je dete moglo da bira između igre i učenja, što su joj mnogi zamerali, jer su se plašili da će deca biti nesposobna za život,  u NTC sistemu učenja dete uči igrajući se. Na ovaj način je NTC sistem učenja otišao još jedan značajan korak ispred svih dosadašnjih pokušaja vraćanja detetu prirodnog okruženja za podsticaj intelektualnog razvoja i darovitosti i na taj način zaslužuje epitet progresivnog sistema obrazovanja, sistema obrazovanja bez straha i sputavanja. U NTC sistemu se deca ne disciplinuju, nego motivišu da budu što aktivnija, motorički i misaono.

Primena NTC sistema učenja u nastavi od I do IV razreda

NTC sistem učenja je model interaktivne primene problemske nastave koji u praksi prevazilazi nedostatke dosadašnjih didaktičko-metodičkih modela. U tom smislu je potpuno inovativan u savremenoj nastavnoj praksi. Tradicionalni modeli su opterećeni metodama učenja koje stvaraju nemotivisanog učenika kojem je u školi dosadno i koji ima otpor prema učenju koje je uglavnom reproduktivno i nefunkcionalno. NTC sistem učenja polazi od osnovne detetove potrebe, potrebe za igrom i tehnike koje se primenjuju u nastavi su osmišljene tako da podstiču motoričku i misaonu razigranost dece. Deca se stalno nalaze u situaciji da uče spajajući motoričke aktivnosti sa misaonim aktivnostima. Razvija se govor i bogati rečnik i kao rezultat imamo veliki broj darovite dece za pisanje pesama, priča, scenarija i sl. Podstaknuta je unutrašnja motivacija za učenje i zadovoljstvo naučenim. Sve vreme je prisutna interakcija između učenika. Roditelji su zadovoljni i postaju saradnici i partneri sa učiteljem. Nastavnik stiče autoritet poverenjem i zahvalnošću dece i roditelja. U učionicama u kojima se deca igraju smenjuju se graja i kreativna tišina, bez intervencije učitelja. Podignuta je odgovornost dece. Njima je važno da se igra po pravilima i oni to samostalno nepogrešivo kontrolišu. Deca se edukuju  stvaralaštvu, slobodi u iznošenju ideja, samostalnom dolaženju do znanja, poštovanju dogovorenih pravila samosvesnim odnosom prema njima, interakciji sa drugom decom, partnerskim odnosima.

Da li se postiže bolji uspeh u školi

Odeljenje IV razreda u OŠ ”Jovan Jovanović Zmaj“ u Sremskoj Mitrovici u kojem se  radi po NTC sistemu učenja je do sada postizalo značajno visoku prosečnu ocenu na kraju školske godine. Ovaj uspeh može biti posledica niskog kriterijuma učitelja i subjektivne procene. Međutim, učenici postižu zapažene rezultate, kako u sportskim, tako i u umetničkim i kulturnim oblastima. Često osvajaju prva mesta na sportskim takmičenjima u igrama u kojima dolazi do izražaja strategija. Na školskom takmičenju iz matematike, iz NTC odeljenja se plasiralo na viši nivo takmičenja 10 učenika.

Dobiti za učenike i učitelja

NTC sistem učenja je osoben i po tome što omogućava jednake dobiti za dete, učitelja i roditelje. Ispunjava očekivanja od škole sva tri partnera u nastavnom procesu. Gotovo da je nemoguće povući oštru granicu između dobiti bilo kojih od njih. Zadovoljan učitelj je dobar učitelj i deci i roditeljima. Zadovoljno, radosno dete olakšava rad nastavniku i roditelju. Zadovoljan roditelj je dobar saradnik i partner koji pruža nesebičnu podršku učitelju. Tek kada se ispune ovi uslovi, možemo govoriti o kvalitetnoj nastavi.

Jasno je da je dete zadovoljno, puno samopouzdanja, jer radi ono što najbolje zna. Igra se! U razredu vlada klima saradnje, podrške i poverenja. Dete nema strah od propitivanja ili kontrolnog i pismenog zadatka, jer njegovi odgovori neće biti kvalifikovani kao netačni i predmet podsmeha. Svi u razredu su naviknuti na neobične odgovore i u njima traže i nalaze  kvalitet. Često učenici sami procenjuju svoj rad i rad drugova i drugarica u razredu. Vežbanjem ovakvog načina rada postiže se sve veća objektivnost u procenjivanju i samoprocenjivanju. Često deca ocene svoj rad strožije od učiteljice.

Prvi korak i zadatak u primeni NTC sistema učenja koji se postavlja pred učiteljem je ovladavanje NTC tehnikama i svakodnevno vežbanje primene u praksi. Svaka tehnika ima višestruku primenu u svim nastavnim predmetima na velikom broju nastavnih sadržaja. Od kreativnosti, radoznalosti, znanja i slobode učitelja zavisi u kojoj meri će primenjivati NTC tehnike. U početku je primena povremena i selektivna. Rezultati koji se postižu daju sve veću slobodu i samopouzdanje učitelju i ubrzo ovaj model postaje dominantan u nastavi. Tada postaje vidljiv i prepoznatljiv i roditeljima i svima koji su zainteresovani za obrazovanje dece. Izuzetno je važno edukovati roditelje NTC tehnikama, kako bi mogli razumeti način rada učitelja i pratiti rad i napredovanje svog deteta. To još uvek ne znači potpuno razumevanje metoda rada. Ono se desi uglavnom u trećem razredu, kada rezultati i efekti NTC sistema učenja postaju sve vidljiviji.

Zapažanja roditelja

Roditelji često imaju priliku da komentarišu, sugerišu, daju primedbe na rad učitelja u nastavi. Na poslednjem istraživanju na uzorku od 29 roditelja učenika iz odeljenja koje radi po NTC sistemu učenja, roditelji su istakli sledeće dobiti za dete: samopouzdanje, radoznalost, samostalnost, motivacija, otvorenost, rečitost, znanja šira od nastavnog plana i programa, druženje sa drugom decom, rado odlazi u školu, ogromno drugarstvo i igra, istraživanje, druželjubivost, maštovitost, zanimljivo mu je na časovima. Strah od škole jedva da postoji. Od ukupno 29 učenika 25 učenika nikada ne osećaju strah od pismenih i kontrolnih zadataka. Intervjuisanjem učenika došlo se do saznanja o postojanju straha kod dece zbog velikih očekivanja roditelja, tako da za generisanje straha od škole kod dece nije isključivi krivac učitelj

Za učitelja koji radi u nastavi po NTC sistemu učenja, sa pravom se može reći da se nalazi pred velikim profesionalnim izazovom. Lično doživljava potpunu profesionalnu transformaciju. Svakodnevno se nalazi u situaciji da deca “znaju” više od njega i zbog toga ne gubi autoritet, niti se oseća nesigurno u učionici. Ovo iz razloga, što  nastavni sadržaj više nije gotova informacija koju učitelj kao medij prenosi deci. Informacija je u ovom sistemu rada sredstvo pomoću kojeg podstičemo radoznalost, motivaciju, zaključivanje, povezivanje i sveopšti intelektualni razvoj deteta. Kada deca pripreme zagonetna pitanja na zadatu temu (Nikola Tesla, Nemanjići, Mihajlo Pupin i sl.)  nakon nekoliko postavljenih pitanja, učenici daju i dobiju informacije i podatke koje roditelji i učitelj često ne znaju. Deca u pripremi  koriste enciklopedije, dečju štampu, internet i sve druge dostupne izvore informacija. Sva deca su angažovana. Sa relativno malim individualnim pripremama i zalaganjem, saznaju  mnogo. Uz racionalno korišćenje slobodnog vremena dece i vremena na nastavnom času, sa velikom razigranošću i radošću dece rezultati su odlični. Roditelji su zadovoljni i zahvalni jer vide  aktivno, veselo i  motivisano dete.

Piše: Slavica Bobić

Leave a Reply

Slične objave

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram